Pravidelné kontroly a čištění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010
pro bytové domy
Ceny platí od 1.1.2011 do vydání nového ceníku.

Dohodu o kontrole a čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 (dále jen dohoda) uzavíráme na dobu neurčitou. Prodloužení dohody na další období se provádí písemně na adresu firmy, nebo na kontaktní e-mailovou adresu. Období se rozumí jeden kalendářní rok. Prohlídky se plánují na jeden den, na určitou hodinu, nejčastěji od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 17:00. Prohlídky je dobré spojit s jinými pravidelnými kontrolami, např.: odečet vody, tepla, revize plynu atd. Výsledkem této prohlídky je zpráva o provedení kontroly a čištěné dle platného nařízení, na každý jednotlivý spotřebič. Prohlídku fakturujeme jako celek. Při vystavování daňového dokladů jednotlivým uživatelům zvlášť, navyšuje se cena za jednu kontrolu o 50 Kč. Kontrolu lze spojit s Pasportizací a revizí kom. průduchů za příplatek.

Ceny jsou bez rozlišení druhu paliv a pro průduchy do 200 mm.

1 až 9 kom. průduchů:

 • Pravidelná kontrola za jeden kom. průduch 350 Kč
 • Prav. kontrola dalšího kom. průduchu v jedné bytové jednotce 100 Kč
 • Čištění za jeden průduch 150 Kč
 • Doprava (pokud nebude domluveno jinak) 300 Kč
 • Dodatečná návštěva (pokud nebude domluveno jinak) 500 Kč
 • Výběr pevných částic od tuhých a kapalných paliv, za jeden kom. průduch 50 Kč
 • Prohlídka kouřovodu endoskopem 250 Kč
 • Odvrtání revizního otvoru 25 Kč
 • AL záslepka revizního otvoru 10 Kč
 • Prohlídka kouřové cesty kamerou 1400 Kč
 • Jednotlivé vystavení daňového dokladu za jeden průduch 50 Kč

10 a více kom. průduchů:

 • Pravidelná kontrola za jeden kom. průduch 250 Kč
 • Prav. kontrola dalšího kom. průduchu v jedné bytové jednotce 100 Kč
 • Čištění za jeden průduch 150 Kč
 • Doprava (pokud nebude domluveno jinak) 300 Kč
 • Dodatečná návštěva (pokud nebude domluveno jinak) 500 Kč
 • Výběr pevných částic od tuhých a kapalných paliv, za jeden kom. průduch50 Kč
 • Prohlídka kouřovodu endoskopem 250 Kč
 • Odvrtání revizního otvoru 25 Kč
 • AL záslepka revizního otvoru 10 Kč
 • Prohlídka kouřové cesty kamerou 1400 Kč
 • Jednotlivé vystavení daňového dokladu za jeden průduch 50 Kč

Pasportizace komínových průduchů pro bytový dům:

 • Pasportizace kom. průduchů, zpracování zprávy 2000 Kč
 • Prohlídka jedné bytové jednotky 50 Kč

Comments are closed.